NOVOSTI

Održavanje izložbe: Kastav, 15. - 17. rujan 2016.

 

Rezultati
Rezultate i kompletnu listu osvojenih medalja preuzmite ovdje.

Galerija fotografija

 Raspored događanja:

Raspored događanja možete preuzeti ovdje

 Najava seminara:

U slučaju iskazanog interesa u okviru izložbe MLADI@INOVACIJE organizirati će se seminar
16.09.2016. u 15,00 sati a planira se korisitti prostor u OŠ "Milan Brozović" Kastav .
Prijave treba podnijeti preko AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH - prijava se mora izvršiti preko VETISA "
Program seminara:

"Nastavnici/ce u Obrazovnome sektoru elektrotehnika i računalstvo
- Mali električni motori "
Teme:
1.
Vrste malih električnih motora (građa, način rada, mogućnosti):
a) kolektorski motori
b) servo motori
c) koračni motori
d) BLDC (brushless DC) motori
2.
Načini upravljanja malim električnim motorima, upotrebom elektronike i
mikroupravljača.
predavači
Andreja Štancl
Franjo Pavlović
SI PGŽ

Izrada stranice sufinancira se sredstvima Primorsko goranske upanije.